Bli smartare av böcker

Du har kanske hört uttrycket att personer med glasögon skulle vara smartare än personer utan glasögon. Detta stämmer inte riktigt, men däremot kan en säga att personer med glasögon är smartare än vad de hade varit om de inte hade haft glasögon. En person med glasögon har ofta läst mycket, antingen som barn eller som vuxna, eller så har de suttit mycket framför datorn, tv:n eller möjligtvis båda två. I alla dessa aktiviteter används ögonen och hjärnan vilket får den att utvecklas. En skärm däremot för med sig vissa negativa aspekter, om den används sent på kvällen tror hjärnan att det fortfarande är dag ute vilket gör att sömnhormonet inte börjar producera, vilket gör att vi får svårare att somna.

Läsning

En kan ju tycka att all läsning borde göra en smartare. Och absolut är det så, om en menar smartare i form av att kunna mer. Idag går det ju att läsa böcker på många olika typer av skärmar. Samtidigt är det bra att veta hur en kollar källinformation. Vilka källor går det att lita på? Läsningen är så mycket viktigare än att kunna briljera med vilka böcker en har läst. Utan att kunna reflektera, analysera och förstå vart informationen kommer ifrån kan vårt samhälle ta vägen vart som helst. Ju mer du läser desto lättare kommer det gå att analysera, reflektera, se källhänvisningar och själv bestämma om texten är hållbar. När detta blir lättare och lättare har du redan blivit lite smartare.

Är det bara böcker som gör en smartare?

Många barn som inte gillar att läsa brukar fråga om det verkligen bara är böcker som får en att bli smartare. Det vi kanske borde fråga oss istället är vad smartare betyder. Smartare kanske bara betyder att en lär sig något nytt, lär sig fokusera och koncentrera sig på en text. Efterhand lär sig läsaren att kunna analysera texter. Många kan tycka att en text går lika bra att läsa på en skärm. Men läsandet mister halva poängen genom skärmen. Hälften av läsandet går ut på att reflektera och analysera texten, att kunna ta anteckningar och stryka under visa delar som visar på en poäng. Men ungdomar som inte behöver använda sig utav det här sättet att läsa, kanske många tänker nu, kan ju fortfarande läsa på en skärm och bli smartare. Men för färdighet krävs övning. Så bokläsning krävs för att lära sig en specifik form av läsning. Ströläsning utan fokusering kan nästan vem som helst göra på vilken skärm som helst.